• (+381) 60 323 3230
  • medicalparksrb@gmail.com
  • Srbija
Onkologija
Kardiovaskularne intervencije
Transplantacija jetre
Transplantacija bubrega
Robotska operacija kolena
Matične ćelije
Robotska operacija prostate
Gama nož
Pet skener
Transplantacija koštane srži
Neurohirurgija
Ciljana terapija
Vantelesna oplodnja
Transplantacija kose
Plastična hirurgija
Ortopedija