• (+381) 60 323 3230
  • medicalparksrb@gmail.com
  • Srbija

Transplantacija jetre

Gastroenteroloji-2

Transplantacija jetre od živog donora je medicinski postupak u kojem se deo jetre zdravog donora uzima i presađuje pacijentu sa teškim oboljenjem jetre. 

Procedura transplantacije jetre od živog donora obuhvata nekoliko koraka. Prvo se obavlja detaljna procena i testiranje kako bi se utvrdilo da li su donor i primalac pogodni kandidati za ovu vrstu transplantacije. Zatim se hirurški uzima deo jetre od donora, obično desni režanj jetre, koji se zatim presađuje pacijentu.

Nakon transplantacije, i donor i primalac zahtevaju pažljivu postoperativnu negu. Donorova jetra ima sposobnost regeneracije, što znači da će deo jetre koji je uklonjen vremenom ponovo narasti. Pacijent koji je primio transplantiranu jetru takođe zahteva redovne medicinske kontrole kako bi se osiguralo da je transplantacija uspešna i da se spreče komplikacije.

Transplantacija jetre od živog donora može biti veoma efikasna opcija za pacijente sa teškim oboljenjima jetre, omogućavajući im brži pristup transplantaciji i poboljšanje ishoda.

Važno da se oba pacijenta pažljivo prate i pruži im odgovarajuća nega nakon operacije.

Budući da u Turskoj strani pacijenti mogu da urade transplantaciju jetre samo sa živim donorom, prvi korak su pretrage. 

Pretrage uključuju kompletne analize donora i pacijenta koje traju 2-5 dana. 

Plan nalaza koji će biti uradjeni postavlja koordinator odeljenja za transplantaciju organa na osnovu pola, starosti, porodične istorije, itd. 

Prvi korak je analiza krvi koja pokazuje podudaranje tkiva, ukoliko je pozitivan nalaz, pacijent i donor idu na dalja radiološka ispitivanja. 

Donor mora da bude potpuno zdrava osoba, bez pridruženih bolesti i anomalija. 

Pacijent i donor borave u hotelu dok traju pretrage. 

Operacija se izvodi istovremeno za donora i primaoca, a deo jetre donora transplantira se u primaoca. Nakon operacije, oba pacijenta moraju ostati u jedinici intenzivne nege minimum jedan dan. Ukoliko nema komplikacija, otpust donora se planira 4. ili 5. dana nakon operacije. Standardan period hospitalizacije za primaoce je 12 do 15 dana, ali može varirati u zavisnosti od njihovog opšteg stanja. Pacijenti nakon transplantacije obično ostaju u Turskoj 2 do 4 sedmice nakon otpusta radi kontrolnih pregleda.

Nakon transplantacije jetre i donor i pacijent treba da se pridržavaju određenih pravila. Mogu nastaviti s normalnim životom nakon perioda oporavka, prema savetima naših stručnjaka. Jetra živog donora obično se u potpunosti oporavlja za 3 meseca. S druge strane, primaoci se moraju pažljivo pratiti tokom prve godine nakon operacije. Moraju se strogo pridržavati propisanog režima uzimanja imunosupresivnih lekova kako bi izbegli odbacivanje novog organa. Primaoci takođe treba da vode računa o ishrani i redovnoj fizičkoj aktivnosti.. 

Donori jetre takođe mogu biti i članovi porodice ili prijatelji koji doniraju deo svoje jetre pacijentu . Kompatibilnost krvnih grupa i veličine jetre su od suštinskog značaja za transplantaciju jetre. Ako postoji član porodice ili prijatelj voljan da donira  deo njegove / njene jetre moguće je spasiti život

pacijenta uklanjanjem dela jetre sa živog donora i presađivanjem istog u primaoca,tj. pacijenta. Živi donor ne mora biti u krvnom srodstvu sa primaocem jetre,ali krvne grupe moraju biti kompatibilne.

Donor mora biti zdrav i motivisan za doniranje organa iz etickih razloga. Ako je živi donor odgovarajuća opcija za pacijenta ,pristupa se evaluaciji donora i testiranju donora nakon čega transplantacijski tim odlućuje da li će se pristupiti transplantaciji ili ne. Živi donori su obično i jedina šansa za decu. Idealno bi bilo da se transplantacija obavlja između osoba čije krvne grupe se podudaraju.Međutim, u hitnim slučajevima ,kako bi se spasio život pacijenta transplantacija se može obaviti i među nekompatibinim krvnim grupama,ali veličina jetre mora biti podudarna.

Za transplantaciju jetre od živog donora, potrebno je da i donor i primalac ispune određene kriterijume.

U Medical Park centru za transplantaciju jetre, osnovni kriterijumi odabira donora su:

  • starost od 18 do 55 godina,
  • dobro opšte zdravstveno stanje,
  • normalna funkcija jetre
  • odgovarajuća krvna grupa. 

Poželjno je da donor bude blizak srodnik ili ga mora odobriti Etička komisija, koja se slaže sa planiranom donacijom bez naknade.

Mogući primaoci su pacijenti sa ireverzibilnom završnom fazom bolesti jetre čije opšte zdravstveno
stanje omogućava operaciju. 

I donor i primalac prolaze kroz detaljan proces provere kompatibilnosti. Priprema za transplantaciju jetre podrazumeva konsultacije različitih specijalnosti, analize krvi, radiološke preglede, biopsiju jetre, genetske analize itd.

Najčešći razlog za transplantaciju jetre kod odraslih jeste ciroza. Ciroza je hronična bolest jetre koju obeležava oštećenje tkiva jetre (uglavnom uzrokovano hepatitisom B). Ostali uslovi koji uzrokuju nastanak ciroze su neke urođene bolesti i neke metaboličke bolesti.


Donori jetre takođe mogu biti  članovi porodice ili prijatelji tako što deo svoje jetre doniraju pacijentu .

Kompatibilnost obe krvne grupe i veličine jetre su od suštinskog značaja za transplantaciju jetre.

Donori jetre takođe mogu biti i članovi porodice ili prijatelji koji doniraju deo svoje jetre pacijentu . Kompatibilnost obe krvne grupe i veličine jetre su od suštinskog značaja za transplantaciju jetre. Ako postoji član porodice ili prijatelj voljan donirati deo njegove / njene jetre moguće je spasiti život

pacijenta uklanjanjem dela jetre sa živog donora i presađivanjem istog u primaoca,tj. pacijenta. Živi donor ne mora biti u krvnom srodstvu sa primaocom jetre,ali krvne grupe moraju biti kompatibilne.

Donor mora biti zdrav i motivisan za doniranje organa iz etickih razloga. Ako je živi donor odgovarajuća opcija za pacijenta ,pristupa se evaluaciji donora i testiranju donora nakon čega transplantacijski tim odlućuje da li će se pristupiti transplantaciji ili ne. Živi donori su obično i jedina šansa za decu. Idealno bi bilo da se transplantacija obavlja između osoba čije krvne grupe se podudaraju.Međutim, u hitnim slučajevima ,kako bi se spasio život pacijenta transplantacija se može

obaviti i među nekompatibinim krvnim grupama,ali veličina jetre mora biti podudarna.

Za transplantaciju jetre od živog donora, potrebno je da i donor i primalac ispune određene kriterijume.

U Medical Park centru za transplantaciju jetre, osnovni kriterijumi odabira donora su:

  • starost od 18 do 55 godina,
  • dobro opšte zdravstveno stanje,
  • normalna funkcija jetre
  • odgovarajuća krvna grupa. 

Poželjno je da donor bude blizak srodnik ili ga mora odobriti Etička komisija, koja se slaže sa planiranom donacijom bez naknade.

Mogući primaoci su pacijenti sa ireverzibilnom završnom fazom bolesti jetre čije opšte zdravstveno
stanje omogućava operaciju. 

I donor i primalac prolaze kroz detaljan proces provere kompatibilnosti. Priprema za transplantaciju jetre podrazumeva konsultacije različitih specijalnosti, analize krvi, radiološke preglede, biopsiju jetre, genetske analize itd.

Najčešća pitanja vezana za transplantaciju jetre

Da. Nakon uspešne transplantacije jetre, većina ljudi se može vratiti u svoje normalne dnevne aktivnosti.
To je u stvari i svrha postupka. Trudnoća i porodjaj su takođe mogući nakon transplantacije jetre. Većina ljudi mogu se baviti fizičkim aktivnostima i vežbama nakon godinu dana.

Naš organizam može biti stariji ili mlađi od naših stvarnih godina.Zagađenje vazduha, preveliki unos kofeina, loša ishrana, stres i alkohol,  kao što opterećuju naš organizam, tako i narušavaju zdravlje jetre. Osobe koje se drže daleko od ovih faktora mogu da imaju jetru koja je mlađa od njihovih realnih godina. 

Prosečna stopa uspešnosti transplantacije jetre u Medical Parku je 93% .

Da, pacijent mora uzimati lekove ceo život kako bi sprečio reakciju organizma na strani organ. Redovno uzimanje lekova je bitno da bi transplantacija bila uspešna. U slučaju da se ne koriste lekovi, imuni sistem pacijenta odmah će prepoznati strani organ i on će se boriti protiv njega. To može dovesti do otkazivanja organa ili smrti.