• (+381) 60 323 3230
  • medicalparksrb@gmail.com
  • Srbija

Rinoplastika

Rinoplastika je operacija kojom se menja izgled nosa. Operacija nosa izvodi se kako u medicinske, tako i u estetske svrhe. Osobe koje imaju problem sa disanjem zbog devijacije nosa, kao i osobe koje nisu zadovoljne njegovim izgledom mogu se odlučiti na smanjivanje nosa ili bilo neku drugu korekciju hirurškim putem.

Pre zahvata

Nakon zahvata

  • Oblik vrha nosa
  • Ispravljanje nosa
  • Promenu veličine nosa
  • Suženje nozdrva

Estetske operacije u Medical Parku mogu da se rade nakon 18. godine. 

Za ovu hirušku intervenciju koristi se opšta anestezija. Hirurg će napraviti rezove u diskretnoj lokaciji u unutrašnjosti nosa ili ispod nosa. Odvojiće kožu nosa od hrskavice ili kosti i onda započeti preoblikovanje. Postupak rinoplastike obično traje između 2 i 3 sata. Ako je operacija složena, može trajati i duže.

Postupak korekcije nosa može trajati od 45 minuta do 2,3 sata, sve zavisi koliko je operacija složena.

U zavisnosti od zahteva i same operacije, dužina oporavka može biti različita. Uglavnom ćete biti potpuno oporavljeni za nekoliko nedelja, mada neki efekti (mali otok na nosu) mogu potrajati par meseci.