• (+381) 60 323 3230
  • medicalparksrb@gmail.com
  • Srbija

Neurohirurgija

Neurohirurgija

Neurohirurgija je visoko specijalizovana grana medicine koja se bavi hirurškim lečenjem bolesti i poremećaja u nervnom sistemu, uključujući mozak, kičmu, kičmenu moždinu i periferne nerve. Pored hirurgije, neurohirurzi često sarađuju sa drugim specijalistima, kao što su neurolozi, radiolozi, anesteziolozi i fizioterapeuti, kako bi pružili sveobuhvatnu negu pacijentima sa neurološkim problemima. Neurohirurgija igra ključnu ulogu u poboljšanju kvaliteta života pacijenata i pomaže im da prevaziđu različite neurološke izazove

Tumori mozga

 

Tumori mozga su nekontrolisani rast ćelija u mozgu koji mogu biti benigni (nevini) ili maligni (maligni). Ovi tumori su klasifikovani na osnovu vrste ćelija iz kojih potiču, njihove stope rasta i njihove lokacije u mozgu. Evo nekoliko ključnih činjenica o tumorima mozga:

Benigni tumori:

Benigni tumori obično rastu sporije i ne prodiru u okolno zdravo moždano tkivo. Iako se obično ne šire na druge delove tela, mogu izazvati simptome ako pritiskaju okolne strukture u mozgu.

Maligni tumori:

Maligni tumori, poznati kao gliomi ili glioblastomi, su maligni i brzo rastući tumori koji se mogu širiti i infiltrirati u zdravo moždano tkivo. Ovi tumori su obično ozbiljniji i zahtevaju agresivniji pristup lečenju.

Simptomi:

Simptomi tumora mozga zavise od veličine, lokacije i brzine rasta tumora. Oni mogu uključivati glavobolje, mučninu, povraćanje, promene vida, gubitak ravnoteže, konvulzije, promene ličnosti i motoričke funkcije.

Dijagnoza:

Dijagnoza tumora na mozgu obično uključuje neurološki pregled, MRI (magnetna rezonanca) i CT (kompjuterska tomografija) skeniranje mozga i biopsiju za određivanje tipa i stepena tumora.

Lečenje:

Lečenje tumora mozga može uključivati hirurško uklanjanje tumora, radioterapiju, hemoterapiju i ciljanu terapiju. Plan lečenja zavisi od vrste tumora, njegove veličine i položaja i opšteg zdravstvenog stanja pacijenta.

Rehabilitacija:

Nakon tretmana, pacijentima je često potrebna rehabilitacija da bi povratili izgubljene funkcije, kao što su kontrola motora, govor i ravnoteža.

Prognoza:

Prognoza za tumore mozga varira u zavisnosti od mnogih faktora, uključujući tip tumora, stadijum bolesti i efikasnost lečenja. Neke vrste tumora imaju bolju prognozu od drugih.

Tumori mozga su ozbiljna stanja koja zahtevaju pažljivu dijagnozu i individualizovan pristup lečenju. Rano otkrivanje i odgovarajući tretman mogu značajno poboljšati ishode za pacijente sa tumorima na mozgu.

Operacija kičme

 

Starenje, nepravilna telesna mehanika, traume i strukturne abnormalnosti mogu da povrede kičmu, što dovodi do bolova u leđima i drugih simptoma kao što su bol u nogama i/ili utrnulost ili čak slabost nogu.

Primarna svrha operacije leđa ili operacije vrata je da se ispravi anatomska lezija kod osoba koje ne pokazuju poboljšanje konzervativnim (nehirurškim) tretmanom. Operacija nije opcija za pacijente kada
se ne može identifikovati anatomska lezija koja je uzrokovala njihov bol.

Operacija je korisna samo za promenu pacijentove anatomije (npr. uklanjanje hernije diska). Gotovo nikada nema razloga da se razmotri eksploratorna operacija da bi se „tražio” uzrok bola.

 

Najvažniji faktor

Najvažniji faktor u određivanju uspeha operacije kičme je pravilna preoperativna dijagnoza. Bez tačne
preoperativne dijagnoze, čak i tehnički najuspešnija operacija ima male šanse za uspešan ishod.

Operacija kičme u osnovi može da postigne tri rezultata:

1. Dekompresiju nervnog korena ili kičmene moždine

2. Stabilizaciju nestabilnog ili bolnog segmenta operacijom kičmene fuzije

3. Smanjenje deformiteta (npr. operacija skolioze u torakalnoj kičmi)

 

Uobičajene hirurške procedure

Postoji niz uslova koji mogu dovesti do operacije kičme. Uobičajene procedure uključuju:

 

Discektomija ili mikrodiscektomija:

Uklanjanje hernije intervertebralnog diska. Stoga, uklanjanje pritiska sa komprimovanog nerva. Mikrodiscektomija je MISS procedura.

 

Laminektomija:

U ovoj proceduri, hirurg uklanja delove kosti, koštane ostruge ili ligamente u leđima.
Ovo ublažava pritisak na kičmene nerve i može ublažiti bol ili slabost. To može učiniti vašu kičmu manje stabilnom. Ako se to dogodi, verovatno će vam trebati fuzija kičme. Doktori ponekad rade ove dve procedure zajedno.

Laminotomija:

 

Uklanjanje dela kičmenog luka (lamina) koji pokriva kičmenu moždinu. 

Laminotomija uklanja manje kosti od laminektomije. I laminektomija i laminotomija su dekompresijske procedure. „Dekompresija“ obično znači uklanjanje tkiva koje kompresuje kičmeni nerv.

Foraminotomija:

 

Uklanjanje kosti ili tkiva na/u prolazu (koji se naziva neuroforamen) gde se nervni koreni granaju od kičmene moždine i izlaze iz kičmenog stuba. 

Zamena diska:

 

Kao alternativa fuziji, povređeni disk se zamenjuje veštačkim.
Fuzija kičme: Ovo je najčešća operacija za bol u leđima. Doktor će spojiti kičmene kosti, zvane pršljenovi, zajedno. Ovo ograničava kretanje između njih i koliko daleko vaši nervi mogu da se protežu. Ali to verovatno neće ograničiti vašu aktivnost. Retko je, ali se kosti ne spajaju uvek u potpunosti. Hirurška tehnika koja se koristi za spajanje dva pršljena. Spinalna fuzija može uključivati upotrebu koštanog transplantata sa ili bez instrumentacije (npr. šipke, šrafovi). Postoje različite vrste koštanog transplantata, kao što je sopstvena kost (autograft) i donorska kost (alograft). Fuzija se može postići različitim pristupima.

 

Gama nož

 

Gama nož je operacija bez krvi za intrakranijalne tumore i cerebralna oboljenja bez potrebe za konvencionalnom hirurgijom. Neurohirurzi koriste ovu metodu samu ili zajedno sa mikrohirurgijom za odredjene pacijente i bolesti. Naš tim je počeo da obavlja operaciju Gama nožem 25. februara 1997.

Prof. Turker Kılıc, MD, je prvi turski lekar koji je prošao obuku iz radiohirurgije na Institutu Karolinska, Švedska. Gama nož je uživao u prednostima napredne tehnologije, a neurohirurzi širom sveta i dalje preferiraju ovu metodu. U svetu postoji oko pola miliona ljudi koji su izlečeni operacijom gama nožem.
Naš tim je lečio otprilike 1,6% svih tih pacijenata. Iz ove perspektive, naš tim je među prvih pet Gama Knife timova sa najvećim brojem slučajeva.

 

Operacija bez krvi
Gama nož je izuzetno osetljiv i efikasan uređaj, koji se naziva i radiohirurgija, koristi zrake zračenja za lečenje intrakranijalnih tumora. Neurohirurzi, koristeći ovaj modalitet, fokusiraju zrake direktno i precizno na ciljno područje, bez negativnog uticaja na zdravo okolno tkivo. Radiohirurgija omogućava
neurohirurzima da direktno i precizno fokusiraju zračenje na ciljno područje, bez negativnog uticaja na okolno tkivo.

Studije su pokazale da operacija Gamma noža ima visoku stopu uspeha.
Na primer, tumor na bilo kojoj lokalizaciji u mozgu može se kontrolisati sa >85% (ili drugim rečima, tumor se uspešno uklanja). Ovaj modalitet se naziva gama nož, pošto radiohirurgija (tretman u jednoj sesiji) ima tačnu efikasnost na ciljnom području i rezultirajuće promene su „hirurške” po prirodi.
Međutim, ne koristi se noz ili skalpel, za razliku od samog imena uredjaja. Zbog toga je ova metoda bezbedna I rizik od komplikacija je veoma nizak.

Upotreba trodimenzionalnog kompjuterski potpomognutog planiranja i apsolutna nepokretnost pacijenta minimiziraju isporuku snopova zračenja do intaktnog moždanog tkiva.

Približno 200 izvora kobalta-60 se nalazi u svakoj jedinici za tretman. Ti izvori mogu da generišu hiljade zraka, tankih otprilike kao vlas, na veoma visokom nivou osetljivosti (većem od 0,5 mm). Takvi zraci su dovoljno slabi da nemaju opasan uticaj normalnog tkiva kroz trakt do cilja. Međutim, kada su precizno fokusirani na metu, zraci se spajaju kako bi bili dovoljni za tretiranje ciljnog područja.

Za razliku od višestrukih poseta za terapije linearnim akceleratorima (LINAC) (frakciona terapija) koje koriste niže frakcione doze, cela terapeutska doza se može dati u jednoj sesiji, pošto je radiohirurgija Gama nožem izuzetno osetljiva. Minimiziranje doze zračenja je važno za sve, a posebno za pacijente sa rakom koji se već održavaju na drugim opcijama radioterapije. Ako se za takve pacijente koriste terapije niske osetljivosti, lečenje metastatskog tumora na mozgu može potrajati i do 6 nedelja, što implicira da se rak širi iz primarnog fokusa na druge delove tela.

 

Vagus nerv stimulator

 

Terapija Vagus Nerv Stimulatorom (VNS) je tretman za epilepsiju. Nerv vagus ide uz ivice vrata i ulazi u mozak. VNS šalje električne impulse do nerva, koji prenosi impulse do mozga. Ovo pomaže u sprečavanju ili skraćivanju dužine napada. Vagus Nerv Stimulator (VNS) je tretman za epilepsiju koji uključuje stimulator (ili generator pulsa) koji je povezan, unutar tela, sa levim vagusnim nervom na vratu.
VNS može sprečiti ili ublažiti napade slanjem redovnih, blagih impulsa električne energije u mozak preko vagusnog nerva.

Terapija


Terapija se sastoji od uređaja koji se ugrađuje pod kožu u predelu levog grudnog koša. Na uređaj generatora je pričvršćena elektroda ili žica i postavljena ispod kože. Žica je pričvršćena ili namotana oko vagusnog nerva u vratu. Uređaj je programiran da isporučuje impulse ili stimulaciju u redovnim intervalima. Osoba ne mora ništa da radi da bi ovaj uređaj radio.
Osoba sa VNS uređajem obično nije svesna stimulacije.
Ako je osoba svesna kada se napad desi, može da prevuče magnet preko generatora u predelu levog grudnog koša da pošalje dodatnu stimulaciju u mozak. Za neke ljude ovo može pomoći u zaustavljanju napada.

Koliko VNS moze da pomogne?
Ova terapija ne leči epilepsiju. Dizajnirana je da pomogne u kontroli napadaja smanjenjem broja i težine napada.

U početku, osobe sa VNS-om su imale prosečno smanjenje napada za 28% u prva 3 meseca.

Rezultati


Pregled 65 ljudi koji su imali VNS 10 ili više godina, pokazao je poboljšanja u kontroli napada tokom vremena. Konvulzije su se smanjile za 36% nakon 6 meseci, 58% nakon 4 godine i 75% za 10 godina nakon postavljanja VNS.
Drugi načini na koje VNS može pomoći ljudima su prijavljeni u studiji na 112 odraslih osoba sa fokalnom epilepsijom koja nije reagovala na lekove. Ljudi su raspoređeni u dve grupe:
1) VNS terapija i najbolja medicinska praksa, ili
2) Nema VNS, ali su dobili najbolju medicinsku praksu.
Informacije su prikupljane u periodu od godinu dana. Rezultati ove studije su pokazali:
Vreme oporavka nakon napada može biti kraće za neke ljude. 8 od 10 ljudi prijavilo je poboljšan kvalitet života.
Oko 6 od 10 prijavilo je manje brige o napadima i poboljšanoj budnosti.

Polovina ljudi je izjavila da su njihovi napadi bili manje teški.

Duboka moždana stimulacija

 

Duboka moždana stimulacija (DBS) uključuje implantaciju elektroda unutar područja mozga. Elektrode

proizvode električne impulse koji utiču na moždanu aktivnost za lečenje određenih zdravstvenih stanja.

Električni impulsi takođe mogu uticati na ćelije i hemikalije u mozgu koje izazivaju medicinska stanja.

Količina stimulacije u dubokoj stimulaciji mozga kontroliše se uređajem nalik pejsmejkeru koji se nalazi

ispod kože u gornjem delu grudnog koša. Žica koja prolazi ispod kože povezuje ovaj uređaj sa

elektrodama u mozgu.

Duboka stimulacija mozga se obično koristi za lečenje brojnih stanja, kao što su:

Parkinsonova bolest.

Esencijalni tremor.

Stanja koja izazivaju distoniju, kao što je Meigeov sindrom.

Epilepsija.

Touretteov sindrom.

Opsesivno kompulzivni poremećaj.

Duboka stimulacija mozga se takođe proučava kao potencijalni tretman za:

Horeja, kao što je Hantingtonova bolest.

Hronični bol.

Klaster glavobolja.

demencija.

Depresija.

Zavisnost.

Gojaznost.

Duboka stimulacija mozga je uspostavljen tretman za ljude sa uporenim pokretima. Ova stanja uključuju esencijalni tremor, Parkinsonovu bolest i distoniju. Takođe se koristi za psihijatrijska stanja kao što je opsesivno-kompulzivni poremećaj. A dubinska moždana stimulacija je odobrena od strane Uprave za hranu i lekove kao tretman za smanjenje napada kod epilepsije koje je teško lečiti.

Duboka moždana stimulacija se koristi kod ljudi čiji se simptomi ne kontrolišu lekovima.

Epiduralna stimulacija je eksperimentalna metoda koja ima potencijal da pomogne osobama sa povredama kičmene moždine, uključujući paraplegičare i tetraplegičare, da povrate kretanje i kontrolu koja je izgubljena. Uključuje implantaciju malog uređaja preko zaštitnog sloja kičmene moždine.

Šta je epiduralni implantat?

Epiduralni portal (ili port) je implantirani uređaj koji omogućava pristup epiduralnom prostoru u kičmi. Koristi se za isporuku lekova za protiv bolova. Port je mali disk od nerđajućeg čelika (veličine oko kovanice) sa podignutom pregradom u sredini.

Koje su prednosti epiduralne stimulacije?

Epiduralna stimulacija kičme može pokrenuti promene ekscitabilnosti u kičmenim mrežama i supraspinalnim mrežama. Različiti parametri stimulacije mogu olakšati stajanje ili koračanje, a takođe može imati potencijal za povećanje brojnih drugih senzomotornih i autonomnih funkcija.

Vagus Nerv Stimulator (VNS)

Epilepsija kod dece i primena VNS metode (ili lečenje VNS metodom)

Epilepsija je neurološki poremećaj koji se karakteriše periodičnim epizodama nenormalnih električnih aktivnosti u mozgu, što može izazvati različite vrste napada (epileptičkih napada). Epilepsija može uticati na ljude svih uzrasta, uključujući i decu. Epilepsija se može se javiti u bilo kom u uzrastu, pa čak i odmah nakon rođenja.

Kod dece, epilepsija može imati različite uzroke, uključujući genetske faktore, povrede mozga, infekcije, metaboličke poremećaje ili neke nepoznate faktore.

– Važno je napomenuti da se mnoga deca sa epilepsijom daju dobar odgovor na lečenje, posebno uz rano prepoznavanje i odgovarajuće upravljanje poremećajem. Lečenje epilepsije kod dece obično zahteva saradnju između porodice, lekara, neurologa i drugih zdravstvenih stručnjaka.

Vagus Nerve Stimulation (VNS), ili metoda stimulacije vagus nerva, poznata i kao “pejsmejker za epilepsiju”, prvi put je korišćena 1988. godine i postala je široko prihvaćena širom sveta, budući da je pokazala efikasne rezultate kod pacijenata sa epilepsijom koji su otporni na lekove.

Vagus nerv je deseti od 12 kranijalnih nerava i igra ključnu ulogu u autonomnom nervnom sistemu. Autonomni nervni sistem reguliše funkcije tela koje se ne kontrolišu svesno, kao što su rad srca, disanje, varenje i mnoge druge unutrašnje procese.

Vagus Nerve Stimulation (VNS), ili stimulacija vagus nerva, je hirurškaterapijska metoda koja se koristi za lečenje određenih neuroloških i psihičkih poremećaja. A ko je kandidat za ovu metodu?

– Uprkos korišćenju lekova za epilepsiju u određenom vremenskom periodu (najmanje 2 godine) i u odgovarajućem raznovrsnom spektru (najmanje 2 različita leka), ovo je hirurška procedura koje se koristi kod pacijenata čiji se napadi ne mogu kontrolisati i koje definišemo kao epilepsiju otpornu na lekove. Ova operacija se ne vrši kod pacijenata kod kojih je nedavno dijagnostikovana epilepsija i kod pacijenata kod kojih su napadi pod kontrolom lekova, osim ako se nisu razvile nepoželjne nuspojave zbog primene lekova. Takođe, ako je uzrok epilepsije lezija u mozgu ili tumor koji zauzima određeni prostor u mozgu, prvo treba rešiti ovaj problem kranijotomijom.

Operacija se izvodi u opštoj anesteziji i traje obično oko sat vremena. Nakon reza koji napravi hirurg na grudnom košu, postavlja se generator ispod kože. Žice generatora se provlače do vagusnog nerva i omotavaju oko njega (ne ulaze u mozak).

– Stimulacijom ovog nerva vrlo niskom električnom energijom reguliše se nekontrolisana električna aktivnost u mozgu koja izaziva epileptične napade i obezbeđuje kontrolu napada kod ovih pacijenata

VNS je operacija sa vrlo niskim rizikom.

– Najčešći problemi koji se mogu javiti posle operacije su privremena promuklost, problemi sa glasom i spazam u grlu. Međutim, ovi problemi obično nestaju u roku od nekoliko nedelja

Dosadašnje studije su pokazale da se napadi mogu kontrolisati različitim faktorima. Otkriveno je da vrlo niska električna energija koja se šalje u mozak preko vagusnog nerva potiskuje napade i regulišući poremećene signale elektroencefalograma (EEG).

– U nekim studijama je pokazano da promene u lučenju određenih supstanci u mozgu, koje omogućavaju komunikaciju miliona nervnih (neurona) ćelija, međusobno potiskuju napad. Međutim, još uvek ne postoji jasno dokazan i globalno prihvaćen mehanizam delovanja.

Četiri sata nakon operacije, pacijenti hodaju i počinju sa ishranom. Već prvog dana nakon operacije, kada se otpuštaju iz bolnice, mogu se vratiti normalnom životu

Ugrađeni generator se aktivira 14 dana nakon operacije, a parametri stimulacije se postepeno povećavaju svake dve nedelje. Konačne postavke generatora se završavaju u proseku za oko 3 meseca. Tokom ovog procesa ne preporučuje se promena u dotadašnjem korišćenju lekova dok se sve postavke generatora ne isprogramiraju. Pacijenti je za to vreme redovno praćen od strane neurologa. Dugoročna efikasnost ove operacije je u proseku 50-60 procenata. Generalno, efekti VNS-a na epilepsiju se javljaju u trećem mesecu nakon operacije. U narednim mesecima i godinama, efikasnost nastavlja da se povećava. O upotrebi lekova i dozama odlučuje neurolog na redovnim kontrolama. Terapiju VNS-om treba se razmatrati kao dodatak lekovima. Međutim, ono što iz prakse znamo je da se prosečna dnevna doza lekova, koja je do operacije korišćena, se prepolovi do kraja prve godine.

Vreme varira, buduću da se za svakog pacijenta vrše personalizovane postavke generatora. Međutim, ono što znamo prosečan vek trajanja generators je od 4 do 7 godina. Kada snaga generators opadne, na mestu prethodnog reza u predelu grudi, sve uklanja stari i postavlja novi generator, pod lokalnom anestezijom. Pacijenti se optuštaju iz bolnice sat vremena nakon intervencije.