• (+381) 60 323 3230
  • medicalparksrb@gmail.com
  • Srbija

Matične ćelije

Centar za proizvodnju matičnih ćelija u Turskoj

Matične ćelije su specijalizovane ćelije koje imaju sposobnost da se razvijaju u različite tipove ćelija u organizmu. One se mogu deliti i samopodmlađivati, što ih čini ključnim za regeneraciju i popravku oštećenih tkiva i organa. Centar za matičnie ćelije u Turskoj  proizvodi sigurni i najkvalitetniji biološki proizvodi za upotrebu u tretmanima prema GMP standardima unutar bolnice. Naš cilj je da obezbedimo nove ćelijske i tkivne medicinske tretmane za naše pacijente. Koristeći najnovija dostignuća u genetskim naukama i biotehnologiji, kao i  stručnost i infrastrukturu za rešavanje složenih pravnih, finansijskih i proizvodnih problema povezanih sa transportom ćelija i tkiva. 

 

Misija centra za proizvodnju matičnih ćelija regenerativne medicine je da pruži sveobuhvatnu uslugu pacijentima kroz koordinisane napore lekara, istraživača i bioinženjera, kao i da podrži odobrene nove biološke tretmane, proizvodnju matičnih ćelija i metode primene.

Matične ćelije u Turskoj

Proizvodnja Matičnih ćelija po GMP standardima

 Centar za regenerativnu medicinu i proizvodnju matičnih ćelija je objekat za proizvodnju ćelija sa „statusom čiste sobe“ po GMP standardima. Jedan je od retkih centara u Turskoj i svetu i aktivan je od 2014. godine licenciran od strane Ministarstva zdravlja po GMP standardima. Uslovi čistih prostorija obezbeđuju radni prostor koji se provetrava redovno filtriranim vazduhom i kontinuirano brojanje čestica unutar prostora. 

 

Imamo 2 proizvodna prostora, 1 skladišni prostor za ćelije, 4 oblasti za kontrolu kvaliteta u našem centru, pored prostora za presvlačenje i kancelariju, karantin i skladište. 

 

Svi poslovi u centru se redovno dokumentuju, a ventilacija, pritisak, temperatura, vlažnost u objektu se prate i upravljaju iz prostorije za automatizaciju, dok se uslovi životne sredine kontinuirano kontrolišu od strane klima uređaja.

Pustite svoje telo da se regeneriše

Korišćenjem regenerativnih ćelija dobijenih iz sopstvenih tkiva pacijenta Medical Park Centar za regeneraciju i proizvodnju matičnih ćelija pruža rešenja za medicinske i kozmetičke probleme koji se ne mogu lečiti tradicionalnim metodama. U Centru za regenerativnu medicinu i proizvodnju matičnih ćelija striktno se primenjuju sva etička pravila, a zdravlje i interesi pacijenata imaju najveći prioritet. 

 

Radeći u saradnji sa svim granama, pruža trajna rešenja za mnoge probleme koje konvencionalna medicina ne može da izleči konvencionalnim tretmanima. Regenerišući nezdrave, disfunkcionalne ćelije i tkiva biološkim proizvodima, Centar za regenerativnu medicinu i proizvodnju matičnih ćelija koristi praksu definisanu pravnim i naučnim procedurama.

U kojim oblastima se koriste Matične ćelije?

Naučnici su sproveli intenzivno istraživanje matičnih ćelija. Neke metode ćelijskog tretmana koje koriste matične ćelije sada su uključene u kliničke primene. Metode ćelijskog lečenja se trenutno najčešće koriste u ortopediji, plastičnoj hirurgiji i dermatologiji.

Kod oštećenja zglobne hrskavice i osteoartritisa, upotreba matičnih ćelija dobijenih iz autolognih ćelija hrskavice ili masnog tkiva iste osobe, daje veoma dobre rezultate.

Primene u dermatologiji i plastičnoj hirurgiji

Tretmani matičnim ćelijama za rekonstrukciju dojke, hronične rane koje ne zarastaju, rane od opekotina i kozmetički problemi postali su rutinska praksa. U dermatologiji, primena ćelija fibroblasta dobijenih od osobe daje pozitivne kliničke rezultate, posebno u podmlađivanju kože i lečenju ožiljaka od akni.

Rane dijabetičkog stopala su jedan od najvažnijih uzroka dugotrajne hospitalizacije dijabetičara. Rane dijabetičkog stopala se primećuju kod 25 procenata pacijenata sa dijabetesom i dovode do amputacije stopala ili prstiju od 8%. Ćelijski tretman za zarastanje rana je veoma efikasan metod. Moguće je lečiti rane dijabetičkog stopala davanjem regenerativnih ćelija na mesto operacije. Pored primene ćelijskih tretmana u zarastanju dijabetičkih rana, značajan potencijal pokazuje i njihova primena kod hroničnih ili akutnih rana. Koktel ćelija bogat matičnim ćelijama dobijen enzimskim odvajanjem od masnog tkiva iz abdomena lipo-aspiracijom naziva se stromalna vaskularna frakcija (SVF). Poznato je da aplikacije SVF bogate regenerativnim ćelijama doprinose zarastanju rana dijabetičkog stopala kroz različite mehanizme kao što su inhibicija apoptoze, sinteza kolagena, oslobađanje faktora rasta, formiranje novih krvnih sudova i stimulacija proliferacije ćelija.

Brigerova bolest – problem vaskularne okluzije, posebno uočen kod pušača, je bolna bolest koja može predstavljati rizik od amputacije prsta, stopala ili noge. Transplantacija matičnih ćelija omogućava pacijentima da izbegnu rizik od amputacije i da poboljšaju kvalitet svog života.

Neurohirurgija

Nakon povreda kičmene moždine, pacijenti mogu da vode kvalitetniji život, uključujući mogućnost pokretanja stopala i kontrole sfinktera zahvaljujući aplikacijama matičnih ćelija.

Neurologija

Primene matičnih ćelija kod dece sa mišićnom distrofijom (Dišenova mišićna distrofija) i cerebralnom paralizom usporavaju napredovanje bolesti.

Transplantacija matičnih ćelija može biti opcija za ljude sa agresivnijim ili relapsiranim Hodžkinovim limfomom. Sastoji se od ubrizgavanja zdravih matičnih ćelija, bilo od pacijenta (autologna transplantacija) ili odgovarajućeg donora (alogena transplantacija), nakon visoke doze hemoterapije ili terapije zračenjem. Verovatnoća dugotrajne remisije može se povećati transplantacijom matičnih ćelija, a sposobnost koštane srži da proizvodi zdrava krvna zrnca se može oporaviti.

GMP „Dobra proizvodna praksa“ doprinosi kvalitetu zdravlja

GMP (Good Manufacturing Practices) standardi su standardi kvaliteta koji su obavezni za zdravlje ljudi, posebno u proizvodnji farmaceutskih proizvoda. GMP osigurava da se medicinski proizvodi stalno proizvode i kontrolišu  određenim standardima kvaliteta kako bi bili pogodni za upotrebu. Naš centar je jedan od retkih centara u Turskoj i u svetu, aktivan od 2014. godine licenciran od strane Ministarstva zdravlja. Uslovi čistih prostorija nude radni prostor koji je ventiliran redovno filtriranim vazduhom i kontinuirano brojanje čestica unutar prostora. 

Klasifikacija matičnih ćelija

Klasifikacija čistih prostorija vrši se prema ukupnom površinskom kvalitetu strujanja vazduha, u opadajućem kvalitetu od B do C. Klasa B, gde su kvalitet vazduha i pritisak najveći, je oblast u kojoj se proizvode ćelijski proizvodi. Proizvodnja se odvija u biološkim kabinetima A klase koji se nalaze na ovom prostoru. Kontrola kvaliteta proizvedenih proizvoda vrši se primenom testova napredne tehnologije u oblasti kontrole kvaliteta sa kvalitetom vazduha klase C. Ovi testovi se sastoje od genetskih, mikrobioloških i imunofenotipskih testova.

Specijalizovano i iskusno osoblje radi sa sterilnom i zaštitnom specijalnom odećom pogodnom za ove prostore. Proizvodi koji se proizvode, distribuiraju se ako su ispunjeni svi zahtevi kontrole kvaliteta. Proizvodi koji će se skladištiti mogu se dugo čuvati u rashladnim uređajima u oblastima kvaliteta vazduha klase B i C bez gubitka kvaliteta. Sva oprema i hardver u centru se svake godine proverava od strane nezavisnih i akreditovanih organizacija radi validacije i kalibracije. Vodi se evidencija o svim procesima. Internu reviziju sprovode osoblje centra i bolnice svakog meseca. Ministarstvo zdravlja vrši godišnju reviziju.