• (+381) 60 323 3230
  • medicalparksrb@gmail.com
  • Srbija

Transplantacija jetre

Gastroenteroloji-2

Transplantacija ili presađivanje organa je uspešna metoda lečenja bolesnika kod kojih je došlo do nepovratnog gubitka funkcije vitalnih organa. Organi koji mogu biti transplantirani u današnjoj medicini su : srce,pluća, srce i pluća zajedno,jetra, bubrezi,pancreas,creva i rožnjača. Transplantacija jetre,srca, rožnjače i bubrega se uspešno obavlja u Turskoj,a u poslednje vreme počela se izvoditi i transplantacija pankreasa i pluća.  Pored komponente pacijent-doktor-bolnica ,nezaobilazna komponenta u transplantaciji organa jeste donor organa. Medical Park Zdravstvena Grupacija je prva privatna zdravstvena ustanova odobrena i licencirana od strane Ministarstva Zdravlja Republike Turske za transplantaciju organa (jetre , bubrega ,koštane srži ) i srodne laboratorijske usluge. Najčešći razlog za transplantaciju jetre kod odraslih jeste ciroza jetre.

U Medical Park bolnicama se uspešno obavljaju transplantacije jetre ,bubrega rožnjače, koštane srži i pluca. Statistički gledano pozicionirani smo među top 5 zemalja sveta. Samo u prošloj godini u Medical Park bolnicama urađeno je 455 transplantacija jetre ( 85% je bilo transplantacija sa živog donora a uspešnost je iznosila 93%) , takođe 786 transplantacija bubrega čija uspešnost je bila 99%, dok kada govorimo o transplantaciji koštane srži ta brojka je iznosila 1000 transplantacija za decu I odrasle ukupno.

Najčešći razlog za transplantaciju jetre kod odraslih jeste ciroza. Ciroza je hronična bolest jetre koju obeležava oštećenje tkiva jetre (uglavnom uzrokovano hepatitisom B). Ostali uslovi koji uzrokuju nastanak ciroze su neke urođene bolesti i neke metaboličke bolesti.

Postoje izvori donora jetre. Obično jetra se dobija od kadaveričnih donora (osoba kod kojih je dijagnosticirana "moždana smrt", ali čiji drugi organi i sistemi funkcionisu ispravno). Usled kontinuiranog nedostatka donora jetre i s obzirom na visoku učestalost bolesti jetre, vreme čekanja na ovaj organ se povećava svake godine.Stotine ljudi umiru svake godine dok su u procesu čekanja na organ.

Donori jetre takođe mogu biti i članovi porodice ili prijatelji koji doniraju deo svoje jetre pacijentu .

Kompatibilnost obe krvne grupe i veličine jetre su od suštinskog značaja za transplantaciju jetre.

Donori jetre takođe mogu biti i članovi porodice ili prijatelji koji doniraju deo svoje jetre pacijentu . Kompatibilnost obe krvne grupe i veličine jetre su od suštinskog značaja za transplantaciju jetre. Ako postoji član porodice ili prijatelj voljan donirati deo njegove / njene jetre moguće je spasiti život

pacijenta uklanjanjem dela jetre sa živog donora i presađivanjem istog u primaoca,tj. pacijenta. Živi donor ne mora biti u krvnom srodstvu sa primaocom jetre,ali krvne grupe moraju biti kompatibilne.

Donor mora biti zdrav i motivisan za doniranje organa iz etickih razloga. Ako je živi donor odgovarajuća opcija za pacijenta ,pristupa se evaluaciji donora i testiranju donora nakon čega transplantacijski tim odlućuje da li će se pristupiti transplantaciji ili ne. Živi donori su obično i jedina šansa za decu. Idealno bi bilo da se transplantacija obavlja između osoba čije krvne grupe se podudaraju.Međutim, u hitnim slučajevima ,kako bi se spasio život pacijenta transplantacija se može

obaviti i među nekompatibinim krvnim grupama,ali veličina jetre mora biti podudarna.

Za transplantaciju jetre od živog donora, potrebno je da i donor i primalac ispune određene kriterijume.

U Medical Park centru za transplantaciju jetre, osnovni kriterijumi odabira donora su:

  • starost od 18 do 55 godina,
  • dobro opšte zdravstveno stanje,
  • normalna funkcija jetre
  • odgovarajuća krvna grupa. 

Poželjno je da donor bude blizak srodnik ili ga mora odobriti Etička komisija, koja se slaže sa planiranom donacijom bez naknade.

Mogući primaoci su pacijenti sa ireverzibilnom završnom fazom bolesti jetre čije opšte zdravstveno
stanje omogućava operaciju. 

I donor i primalac prolaze kroz detaljan proces provere kompatibilnosti. Priprema za transplantaciju jetre podrazumeva konsultacije različitih specijalnosti, analize krvi, radiološke preglede, biopsiju jetre, genetske analize itd.

Najčešća pitanja

Da. Nakon uspešne transplantacije jetre, večina ljudi se može vratiti u svoje normalne dnevne aktivnosti.
To je u stvari i svrha postupka. Trudnoća i porodjaj su takođe mogući nakon transplantacije jetre. Većina ljudi mogu se baviti fizičkim aktivnostima i vežbama nakon godinu dana.

Naš organizam može biti stariji ili mlađi od naših stvarnih godina.Zagađenje vazduha, preveliki unos kofeina, loša ishrana, stres i alkohol,  kao što opterećuju naš organizam, tako i narušavaju zdravlje jetre. Osobe koje se drže daleko od ovih faktora mogu da imaju jetru koja je mlađa od njihovih realnih godina. 

Prosečna stopa uspješnosti transplantacije jetre u Medical Parku je 93% .

Da, pacijent mora uzimati lekove celi život kako bi sprečio reakcije. Redovno uzimanje lekova je bitno da bi transplantacija bila uspešna. U slučaju da se ne koriste lekovi, imuni sistem pacijenta odmah će prepoznati strani organ i on će se boriti protiv njega. To može dovesti do otkazivanja organa ili smrti.