• (+381) 60 323 3230
 • medicalparksrb@gmail.com
 • Srbija

Ciljana terapija -"Pametni lekovi''

ciljana terapija

Ciljana terapija je vrsta lečenja raka koja cilja na proteine koji kontrolišu kako ćelije raka rastu, dele se i šire. To je osnova precizne medicine. Kako istraživači saznaju više o promenama DNK i proteinima koji pokreću rak, oni su u mogućnosti da osmisle tretmane koji ciljaju ove proteine.

Koje su vrste ciljane terapije?

Većina ciljanih terapija su ili lekovi sa malim molekulima ili monoklonska antitela .

Lekovi sa malim molekulima su dovoljno mali da lako uđu u ćelije, pa se koriste za mete koje se nalaze unutar ćelija.

Monoklonska antitela, poznata i kao terapeutska antitela, su proteini proizvedeni u laboratoriji. Ovi proteini su dizajnirani da se vežu za specifične mete koje se nalaze na ćelijama raka. Neka monoklonska antitela obeležavaju ćelije raka tako da će ih imuni sistem bolje videti i uništiti.

 Druga monoklonska antitela direktno zaustavljaju rast ćelija raka ili izazivaju njihovo samouništenje. Drugi pak prenose toksine u ćelije raka. Saznajte više o monoklonskim antitelima .

Kako ciljana terapija deluje protiv raka?

Pomaže imunološkom sistemu da uništi ćelije raka

 

Većina vrsta ciljane terapije pomaže u lečenju raka ometajući specifične proteine koji pomažu tumorima da rastu i šire se po celom telu. Ovo se razlikuje od hemoterapije, koja često ubija sve ćelije koje rastu i brzo se dele. 

Jedan od razloga zašto ćelije raka napreduju je taj što se mogu sakriti od vašeg imunološkog sistema. Određene ciljane terapije mogu obeležiti ćelije raka tako da je imunološkom sistemu lakše da ih pronađe i uništi. 

Druge ciljane terapije pomažu u jačanju vašeg imunološkog sistema da bolje radi protiv raka.

 

Zaustavlja rast ćelija raka tako što  prekida signale koji salju unformacije za rast i deobu  bez reda

Zdrave ćelije u telu obično se dele da bi stvorile nove ćelije samo kada za to dobiju jake signale. Ovi signali se vezuju za proteine na površini ćelije, govoreći ćelijama da se podele. Ovaj proces pomaže da se nove ćelije formiraju samo ako su vašem telu potrebne. Ali, neke ćelije raka imaju promene u proteinima na svojoj površini koje im govore da se podele bez obzira da li su signali prisutni ili ne. Neke ciljane terapije ometaju ove proteine, sprečavajući ćelijama da se podele. Ovaj proces pomaže u usporavanju nekontrolisanog rasta raka.

 

Zaustavlja signale koji pomažu u formiranju krvnih sudova

Da bi narasli preko određene veličine, tumori moraju da formiraju nove krvne sudove u procesu koji se zove angiogeneza . Tumor šalje signale koji započinju angiogenezu. Neke ciljane terapije koje se nazivaju inhibitori angiogeneze ometaju ove signale kako bi sprečile stvaranje dovoda krvi. Bez snabdevanja krvlju, tumori ostaju mali. Ili, ako tumor već ima snabdevanje krvlju, ovi tretmani mogu izazvati odumiranje krvnih sudova, što uzrokuje smanjenje tumora.

Dostavlja supstance ćelijama koje ubijaju ćelije raka

Neka monoklonska antitela su kombinovana sa supstancama koje ubijaju ćelije kao što su toksini , lekovi za hemoterapiju ili zračenje . Jednom kada se ova monoklonska antitela vežu za mete na površini ćelija raka, ćelije preuzimaju supstance koje ubijaju ćelije, što dovodi do njihove smrti. Ćelije koje nemaju cilj neće biti oštećene.

Ubija ćelija raka

 

Zdrave ćelije umiru na uredan način kada se oštete ili više nisu potrebne. Ali ćelije raka imaju načine da izbegnu ovaj proces umiranja. Neke ciljane terapije mogu uzrokovati da ćelije raka prođu kroz ovaj proces ćelijske smrti, koji se naziva apoptoza.

Da li postoje nedostaci ciljane terapije?

Ćelije raka mogu postati otporne na ciljanu terapiju. Otpor se može desiti kada se sama meta promeni i ciljana terapija nije u mogućnosti da stupi u interakciju sa njom. Ili se to može dogoditi kada ćelije raka pronađu nove načine rasta koji ne zavise od mete. Zbog otpornosti, ciljana terapija može najbolje funkcionisati kada se koristi sa više od jedne vrste ciljane terapije ili sa drugim tretmanima raka, kao što su hemoterapija i zračenje.
Lekove za neke ciljeve je teško razviti. Razlozi uključuju strukturu mete, funkciju mete u ćeliji ili oboje.

Koji su neželjeni efekti ciljane terapije?

Kao i svaka terapija,  i ciljana terapija može imati neželjena dejstva. Neželjeni efekti koje možete imati zavise od vrste ciljane terapije koju primate i kako vaše telo reaguje na nju.

Najčešći neželjeni efekti ciljane terapije uključuju dijareju i probleme sa jetrom. 

 

Najteži neželjeni efekti koji su zabeleženi kod pacijenata su:

 • Problemi sa zgrušavanjem krvi i zarastanjem rana
  Visok krvni pritisak
  Umor
 • Rane u ustima
 • Promene na noktima
 • Gubitak boje kose
 • Problemi sa kožom, koji mogu uključivati osip ili suvu kožu

 

Postoje lekovi za mnoge od ovih neželjenih efekata. Ti lekovi mogu sprečiti pojavu neželjenih efekata ili ih lečiti kada se pojave.

Većina neželjenih efekata ciljane terapije nestaje nakon završetka lečenja.

Česta pitanja

Lekovi sa malim molekulima su tablete ili kapsule.

Takodje, monoklonska antitela mogu da se daju intravenski.

Koliko često i koliko dugo ćete primati ciljanu terapiju zavisi od tipa raka i koliko je uznapredovao. Vrsta ciljane terapije se odredjuje na osnovu dijagnoze.

Možete imati tretman svaki dan, svake nedelje ili svakog meseca. Neke ciljane terapije se daju u ciklusima. Ciklus je period lečenja nakon kojeg sledi period odmora. Period odmora daje vašem telu šansu da se oporavi i izgradi nove zdrave ćelije.

Ciljana terapija utiče na pacijente na različite načine. Kako se osećate zavisi od toga koliko ste zdravi pre lečenja, vašeg tipa raka, koliko je uznapredovao, vrste ciljane terapije koju dobijate i doze . 

Dok primate ciljanu terapiju, često ćete posećivati svog doktora. On ili ona će uraditi fizičke preglede i pitati vas kako se osećate. Imaćete medicinske testove, kao što su testovi krvi, magnetna i pet ct skeniranja. Redovne posete i testovi će pomoći lekaru da zna da li lečenje deluje.