• (+381) 60-323-3230
 • medicalcentarnis@gmail.com
 • Srbija

Poznati Turski Doktori

                 Prof. dr Hakan Učar

                Interventni kardiolog

 •  Tavi
 • Mitraclip
 • Angiografija
 • Zatvorene operacije na srcu  

Obrazovanje i specijalnost:

 • 2003 – Medicinsko obrazovanje, Medicinski fakultet, Univerzitet Cukurova
 • 2009 – Specijalnost, Medicinski fakultet, Univerzitet Uludag
 • 2015 – Vanredni profesor, Bolnica za obuku i istraživanje Adana

Iskustvo:

2012 – 2015 – Šef Odeljenja za obrazovanje i administraciju, Klinika za ORL, Bolnica za obuku i istraživanje Haseki (3 godine) 2009 – 2011, Regrutacija, Bolnica za obuku i istraživanje Sevket Iılmaz, Bursa 2011-2010 Država Hospital Bursac-2011-2013-2013 Bolnica, bolnica za obuku i istraživanje Adana 2015-2016 Šef odeljenja za kardiologiju, Bolnica za obuku i istraživanje Okmeidanı februar 2016 – jul 2019, šef odeljenja za kardiologiju, Medicinski fakultet Univerziteta Biruni.

Oblasti specijalnosti:

 • Kompleksne koronarne intervencije
 • Kompleksne periferne intervencije
 • Procedure pejsmejkera
 • Elektrofiziološka studija i ablacija
 • Intervencije srčanog zaliska (TAVI, mitraklip, mitralni balon)

Sertifikati: sertifikat odbora, sertifikat odbora Evropskog kardiološkog društva, Tursko kardiološko društvo

Profesionalna članstva – neznatan broj: 1. Evropsko kardiološko društvo 2. Tursko kardiološko društvo 3. Član Istambulske lekarske komore

               Prof dr Cemil Bilir

                 Onkologija

 • Imunoterapija
 • Hemoterapija
 • Biološka terapija
 • Pametni lekovi

Ja sam medicinski onkolog od 2013. godine i pet godina imam akademsko zvanje šefa odeljenja u Univerzitetskoj bolnici. Moje kliničke specijalnosti su urološki i ginekološki karcinomi.
Ucestvovao sam u više od 20 ispitivanja faze 2 i 3 kao PI / subI sa mnogim kompanijama (npr.: MSD;
Astrazenaca, Roche, Novartis, Takeda.), pri čemu se većina ispitivanja odnosila na imunoterapije i nove ciljane terapije. Između 2016. i 2017. godine, godinu dana, imao sam priliku da se pridružim laboratoriji Prof. Torchlins. na Univerzitetu Northeastern, Centar za farmaceutsku biotehnologiju i nanomedicinu – Boston-MA. Od avgusta 2020., ja sam profesor medicine na Univerzitetu Istinye koji je povezan sa bolnicom VM Medical Park u Istanbulu. Moje podspecijalnosti su urološki, ginekološki karcinomi i rak dojke. Takođe, cirkulišuće tumorske ćelije, molekularno-dijagnostička onkologija su translatorni interes u mojoj akademskoj oblasti. Godišnje lečim više od 500 novodijagnostikovanih pacijenata. U mojoj kliničkoj praksi, imunoterapije, ciljane terapije kao i hemoterapije su rutinske.
EDUKACIJE
1991-1998 Gebze Anodolu Lisesi (English High school) Middle-High school Diploma
1998-2004 Istanbul University School of Medicine Doctor of Medicine (6 years Medical School)
2005-2009 Duzce University School of Medicine Resident Doctor in Internal Medicine (4 years residency)
2009-2010 Cleveland Clinic Observership in MICU and Gastroenterology,
2009-2010 Istanbul University School of Medicine Rheumatology and Hematology residency
2010-2013 Bulent Ecevit University School of Medicine, Medical Oncology Fellowship (3 years
Fellowship)
ISKUSTVO
2005- Duzce University School of Medicine Resident Doctor in Internal Medicine 2009- Istanbul
University School of Medicine Rheumatology Rotation
2009- Istanbul University School of Medicine Hematology Rotation
2009 May- August Cleveland Clinic Foundation-OH(USA) MICU (Observership Rotation), Cleveland Clinic
Foundation-OH(USA) Gastroentero-Hepatology (OR)
2010 Internal Medicine Compulsory service of Health of Ministry
2010-2013 Medical Oncology Fellowship program
2014 Medical Oncology Compulsory service of Health of Ministry,Rize Turkey
2015 Associate Professor of Medicine (Internal Medicine and Medical Oncology), Sakarya University,
Turkey

6.2016-6.2017 Northeasthern University-Boston,MA- Center for pharmaceutical biotechnology and
nanomedicine, Drug Delivery; I worked as a visiting Professor and experienced about drug delivery with
liposomes, studied with IDO inhibitors.
2017- Head of Medical Oncology department AT Sakarya University (Internal Medicine and Medical
Oncology), Sakarya University, Turkey
2020-August. Professor of Medicine
2020 Jan- Phd student- Cehmistry (Anorganic)

Nagrade

„3. nagrada u najboljoj istraživačkoj grani“,
„Profesionalna udruženja“,
„SAKARIA UNIVERZITET/MEDICINSKI FAKULTET/ODELJENJE ZA INTERNE MEDICINE/ODELJENJE ZA
INTERNU MEDICINU/“,
„Vanredni profesor iz privatnih ustanova“,
„Reč. i nagrada organizacija u oblasti“,
„Tursko udruženje medicinskih onkoloških“,
Nagrade za nauku i umetnost

                 Prof. dr Tolga Tascı

                     Ginekologija
 • ginekoloski karcinomi
 • laparoskopska hirurgija mioma
 • ciste na jajnicima
 • endometrioza kolposkopija
 •  histeroskopija
 •  HIPEC
  

Trenutno radi kao član fakulteta (vanredni profesor) na Medicinskom fakultetu Univerziteta Bahčešehir, odeljenje za ginekologiju i akušerstvo i kao specijalista akušerstva i ginekološke onkologije u bolnici Medical Park Goztepe.

Obrazovanje, nauka i radno iskustvo

Pohadjao je osnovnu I srednju anadolsku školu u Hataju, u rodnom mestu. Na Medicinski fakultet Univerziteta u Ankari primljen je 1997. godine, a diplomiranjem 2003. godine, stekao je pravo na specijalističku obuku na Klinici za ginekologiju i akušerstvo Medicinskog fakulteta u Ankari, gde je diplomirao.

Nakon što je postao specijalista 2009. godine, koja je trajala 5 godina, tokom koje je svakodnevno radio sa vodećim instruktorima u zemlji u svim oblastima akušerstva i ginekologije, postavljen je u okrug
Andırın u Kahramanmarašu zbog obaveze državne službe ( vojni rok). Tokom svog boravka tamo, vratio je operacionu salu u rad koja je dugo bila van upotrebe i uradio prvi carski rez i druge ginekološke
operacije u istoriji okruga. Tokom ovog perioda, nakon što sam sluzio ljudima u okrugu obavljajući više od sto porođaja i carskih reza u okrugu, radio je u privatnoj bolnici u Hataju 2 godine.

Dobio je najvecu ocenu na ispitu za specijalizaciju održanom 2012. godine i bio je prvi u Turskoj u toj oblasti i imao je pravo na obuku u Klinici za ginekologiju onkološke bolnice Etlik Zubeide Hanım Training
and Research Hospital, što je bio njegov prvi i jedini izbor. Tokom 3 godine koje je proveo ovde, operisao je hiljade pacijenatkinja sa ginekološkim karcinomom koje su dolazili iz cele Turske, i učestvovao u upravljanju postoperativnom praćenjem i procesima hemoterapije. Istovremeno, napisao je desetine naučnih članaka objavljenih u zemlji i inostranstvu.Tokom svog subspecijalističkog usavršavanja, radilo je kao lekar saradnik u mnogim domaćim i međunarodnim naučnim organizacijama, kao i u Severnom ginekološkom onkološkom centru,

Gateshead i St Bartholomew Hospital, London, jednom od važnih centara za ginekološki rak u Engleskoj.

2016. godine doktorirao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Gazi i postao vanredni profesor ginekologije i akušerstva. Iste godine je imenovan za referenta za obrazovanje u bolnici za obuku i istraživanje Okmeidanı, klinici za ginekologiju i akušerstvo. Tokom 2 godine, dok je davao doprinos u obuci specijalizanata, takođe se bavio operacijama i postoperativnim procesima lečenja stotina pacijenata sa uznapredovalim ili rekurentnim rakom.

Ima mnogo naučnih članaka objavljenih u Turskoj i inostranstvu. Pored toga, trenutno radi kao
recenzent u mnogim turskim i međunarodnim naučnim časopisima.

                  Prof. dr Bülent Ünal 

 • Transplantacija jetre
 • Hepatopankreatobilijarna hirurgija
 • Hirurgija na gastrointestinalnom sistemu
 • Endokrina hirurgija
 • Operacija dojke
 • Onkoplastična hirurgija

Dr Bulent Unal je istaknuti onkolog i specijalista za transplantaciju na klinici Medical Park u Turskoj. Efikasan je u izvođenju operacija uklanjanja tumora dojke i transplantacije organa.

Obrazovanje 

1996: Dr Bulent Unal je magistrirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta Cukurova. 2001: Završio je i doktorat. na Odeljenju opšte hirurgije u bolnici za obuku i istraživanje Numune u Ankari.

Iskustvo

 Profesionalno iskustvo 1996-1997: Dr Bulent Unal je radio kao Rize, praktičar Centralnog zdravstvenog centra Fındıklı. 1997-2001: Radio je kao lekar opšte hirurgije u bolnici za obuku i istraživanje Numune u Ankari. 2001-2002: Takođe je radio u Bolnici za obuku i istraživanje u Ankari kao specijalista opšte hirurgije, a zatim je unapređen u šefa opšte hirurgije. 207-2010: Dr Unal je pružao svoje usluge na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Inonu u asistentu za opštu hirurgiju Malatia. Stručni saradnik. Od 2012. godine počinje da radi i kao mali specijalista onkologije. 2010-2015: Radio je kao vanredni profesor na Medicinskom fakultetu Univerziteta Ianonu. 2015-2017: Radio je kao profesor opšte hirurgije Malatia na Medicinskom fakultetu Univerziteta Inonu. 2017-2021: Služio je na Medicinskom fakultetu Univerziteta Osmangazi na opštoj hirurgiji Eskišehir kao glavni profesor hirurške onkologije. Od 2021: Dr Bulent Unal pruža svoje usluge na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Istanbulu Aidın na Opštoj hirurgiji u Istanbulu kao profesor transplantacije organa. Profesionalno iskustvo 2008: Dr Bulent Unal je otišao u Sjedinjene Države kao kratkoročni naučnik Nacionalnog instituta za rak na deset meseci sa stipendijom za istraživačku stipendiju Nacionalnog instituta za rak na Klinici za hiruršku onkologiju, 2008: Takođe je otišao u Magee-Vomen’s Hospital u Medicinski centar Univerziteta u Pitsburgu za stipendiju. 2010: Dr Unal je otputovao u Nemačku na stipendiju za obrazovanje iz transplantacije i onkološke hirurgije na Univerzitetu Gisen-Marburg

               Prof.  dr  Deniz Konya 

                       Neurohirurgija

 • Tumor kičmene moždine 
 • Hernija intervertebralnog diska 
 •  Povrede  kičme
 • AVM
  

 Prof. dr Deniz Konja je jedan od najistaknutijih specijalista neurohirurgije u Turskoj. Tečno govori turski i engleski, takođe odlično razume hirurgiju kičme, skoliozu i trigeminalnu neuralgiju. Dr Konja je na terenu više od 23 godine i trenutno radi u bolnici Medical Park u Istanbulu. 

Obrazovanje:

 Prof. dr Deniz Konja je bio u nekim dostojanstvenim institucijama za svoje školovanje, njegova akademska pozadina uključuje: 1988-1994: Počeo je sa osnovnim obrazovanjem medicine i hirurgije i doktorirao na Univerzitetu Egej. 2004-2005: Potom je otišao na specijalizaciju iz neurohirurgije i dobio sertifikat na Odeljenju za neurohirurgiju Univerziteta Harvard u SAD. 

Ostali kursevi: 

Obuka za grupu dečje neurohirurgije. Sastanak krila EANS-a. Hirurške tehnike i anatomija kavernoznih šupljina. 

Profesionalno iskustvo: 

Prof. dr Deniz Konja je započeo svoju karijeru odmah nakon diplomiranja i stekao je veliku zahvalnost za svoje usluge. Njegova profesionalna iskustva obuhvataju: 1996-2013: Prvo je završio specijalizaciju na Katedri za kičmenu i moždanu hirurgiju Univerziteta Marmara. 2013. pa nadalje: Potom je imenovan za starijeg hirurga na Odeljenju za neurohirurgiju bolnice Medical Park u Istanbulu i od tada tamo služi. 2013. pa nadalje: Radio je i kao vanredni profesor neurohirurgije na odeljenju neurohirurgije.

               Prof. dr Sami Sökücü

                       Ortopedija

 • Robotska proteza kolena
 • Operacije deformiteta
 • Produzenja kostiju ekstremiteta
  

Prof. dr  Sami Sokucu je stekao medicinsko obrazovanje na Medicinskom  Univerzitetu Cerrahpasa u Istanbulu između 1997. i 2003. godine.  Specijalizaciju započeo bez prekida. Nakon medicinske licence, završio je specijalizaciju u bolnici za obuku i istraživanje Taksim Ministarstva zdravlja Republike Turske između 2004. i 2010. godine i stekao je pravo na zvanje specijaliste ortopedije i traumatologije . Pored toga što može da koristi sve inovativne metode koje obezbeđuju lečenje u hirurgiji produženja kostiju ekstremiteta,  takođe koristi tehniku produžavanja pomoću magnetnih eksera u operaciji produženja visine i ekstremiteta i u  tome posedje veliko iskustvo.

Prof. dr. Sami Sokucu može uspešno da primenjuje unutrašnje i spoljašnje metode lečenja deformiteta ( zakrivljenosti nogu ). Pored toga , lečio je mnoge slučajeve primarne artroplastike kolena i kuka, koja se često koristi u lečenju artritisa nastalih kao posledica traumatskih i degenerativnih promena zgloba kolena i kuka, i stekao je značajno iskustvo u reviziji posle proteze kolena i kuka.

Nakon tretmana za produžavanje kostiju ekstremiteta ili ispravljanje nejednakosti udova, obrasci hodanja pacijenata postaju normalni, sprečavaju se budući problemi sa kolenima, kukovima i strukom i postiže se kozmetički napredak. Metoda koju preporučuju naši lekari je izvođenje postupka produžavanja kod pacijenata odgovarajućeg profila, tehnikom (produženje magnetnim ekserom) bez postavljanja spoljnog uređaja na pacijenta. Ova metoda pruža veliki komfor pacijentima i omogućava pacijentu da ima prirodne pokrete kuka, kolena i skočnog zgloba, posebno nakon produženja donjih ekstremiteta. Takođe omogućava prevenciju komplikacija kao što su problemi na dnu igle, kontrakture zglobova, kao i prelomi i pogrešno spajanje koji se vide nakon uklanjanja fiksatora, a koji se vide u metodi eksternog fiksatora.

 Prof. dr. Sami Sokucu je član FEBOT-a (Fellov of European Orthopedics and Traumatologi) i položio je ispit koji drži Evropsko udruženje za ortopediju i traumatologiju i ima sertifikat ove institucije.

Obrazovanje i specijalizacija :

1997-2003: Dodiplomski/magistarski stepen, Medicinski fakultet, Univerzitet u Istanbulu, Medicinski fakultet Cerrahpasa

2004-2010: Specijalizacija medicine, ortopedije i traumatologije, Ministarstvo zdravlja Republike Turske, Taksim Ekperience and Research 

2012-2017: (Dr specijalista) TR Ministarstvo zdravlja, Istanbul Metin Sabanci Bone Diseases Training and Research Hospital

2017-danas: doc. dr. Istanbul Aidın Univerzitet VM Medical Park Hospital

Profesionalna članstva

1. Evropski odbor za ortopediju i traumatologiju (EBOT), član, 2014. 

2. Udruženje za artroplastiku kuka i kolena, član, 2014. 

3. Ogranak za ortopedsku traumu, član, 2011. 

4. Tursku ortopediju i traumatologiju Obrazovni savet (TOTEK), član, 2010. 

5. Tursko udruženje ortopedije i traumatologije (TOTBID), član, 2007. 

6. Tursko udruženje ortopedije i traumatologije (TOTDER), član, 2005. 

7. Tursko medicinsko udruženje, podružnica u Istanbulu, član, 2005.  

Nagrade

 

CERTIFIKAT , POKRAJINSKA UPRAVA ZA ZDRAVSTVO, 2011

              Prof. dr Türker Kılıç                

                   Neurohirurgija

 • Gama nož
 • Cerebrovaskularne bolesti
 • Tumori mozga
 • Angiografija mozga
 

 Dana 31. jula 1966. dr. Turker Kilić je rođen u Bursi. On je stručnjak za neurohirurgiju. Oženjen je i ima dvoje dece. Osim što ima medicinsku profesiju, aktivan je korisnik Tvitera i blisko je zainteresovan za umetnost, muziku i sport. 

Obrazovanje Tokom godina:

 1978-1984, studirao je u Bursi Anatolian High School u Turskoj. Dodiplomsko obrazovanje Godine 1991. dr. Turker je završio medicinsko obrazovanje na Univerzitetu Hacetepe. 1997. godine završio je specijalno obrazovanje na Univerzitetu Marmara (odsek za neurohirurgiju). dr. Kilić je završio subspecijalizaciju iz neuroonkologije. U februaru 2000. godine završio je doktorat. diplomirao anatomiju na Univerzitetu Marmara. Izabran je 2007. od strane Turske akademije nauka i dobio je nagradu za istraživanje studenata Međunarodnog medicinskog fakulteta dok je bio student. 

Profesionalna karijera Dr. Turker Kilić je osnivač i predsednik Istraživačkog centra za neurohirurgiju. Radi posebno u oblastima cerebrovaskularnih bolesti i tumora mozga. Trenutno radi kao dekan Univerziteta Bahcesehir i počeo je da pruža svoje usluge u Medical Park Hospitals Group 2012. Tokom godina od 1997. do 1998. radio je na astrocitomima (to je jedan od karcinoma mozga) na Univerzitetu Harvard. Njegov naučni rad doneo mu je najvredniju „Nagradu za naučne studije van SAD” od Američke asocijacije neuroloških društava 2005. Godine 2001. dobio je nagradu „Neuro-oncologi Ioung Investigator Avard” Američke asocijacije neurohirurških društava. Od aprila 2009. godine preuzima rukovodstvo Instituta za neurološke nauke Univerziteta Marmara, a decembra 2009. godine takođe je podignut u zvanje profesora. Na brojnim univerzitetima služio je kao pozvani naučnik. Postao je jedini neurohirurg iz Turske čija je naučna afirmacija priznata na sastanku sa Američkim udruženjem neurohirurga (AANS) 2010. godine. dr. Turker Kilić je izabran za člana Evropske akademije nauka i umetnosti koja se smatra jednom od najprestižnijih akademija u svetu u 2015. 

Članstva :

On je pojedinac iz različitih logičkih udruženja uključujući: Evropsku akademiju nauka i umetnosti Turske Neurosurgeri Association European Neurosurgical Societi of America Neurosurgical Societi of America Kongres nervne hirurgije

 Društvo hirurgije nervnog sistema Interesantne činjenice :

Godine 2000. dr. Kilić je osvojio Nagradu za naučna istraživanja Turske asocijacije za istraživanje mozga, a iste godine je izabran za „Najohrabrujućeg člana fakulteta za istraživanje“ Univerziteta Marmara. Trenutno vodi svoju laboratoriju, Molekularnu neurohirurgiju, i osvojio je preko 20 nagrada i podršku za istraživanje i razvoj od strane širokog spektra institucija. U laboratoriji koja ima banku tumora u kojoj je sačuvano skoro 3000 tkiva sprovode se različiti projekti iz oblasti cerebrovaskularnih bolesti i neuroonkologije. Njegovo istraživanje astrocitoma pretvoreno je u lek (Glivec), nakon objavljivanja njegovog istraživanja 2000. godine, a ovaj lek se koristi u lečenju različitih karcinoma mozga.

               Dr Ali Can Gunenc

                 Plastična hirurgija

 • Rinoplastika
 • Liposukcija
 • Estetika dojke
 • Zatezanje stomaka
 • Lifting lica

Ali Can Gunenc je plastični hirurg sa velikim iskustvom. Uspešno obavlja ne samo estetske, već i rekonstruktivne hirurške intervencije za vraćanje izgubljenih funkcija i izgleda pacijenata posle operacija uklanjanja karcinoma, teških povreda i opekotina. Doktor se aktivno bavi naučnim aktivnostima. Autor je niza članaka u prestižnim turskim i međunarodnim medicinskim publikacijama.

Profesionalno iskustvo:

2013 – Asistent hirurga, Rezidencija za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju, Obrazovna i istraživačka bolnica Sisli Etfal, Istanbul;

2019 – Plastični i rekonstruktivni hirurg, specijalizacija za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju, Obrazovna i istraživačka bolnica Sisli Etfal, Istanbul;

2019 – Plastični i rekonstruktivni hirurg, rekonstruktivna i estetska hirurgija Univerziteta zdravlja Sisli Etfal, Istanbul, Državna bolnica Jalova.

Doktorsko obrazovanje:

2007-Medicinsko obrazovanje, Univerzitet u Istanbulu, Medicinski fakultet;

 

2013-Specijalizacija plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije na Univerzitetu zdravlja Sisli Etfal, Istanbul.

 

Napredni kursevi obuke

2014-Konferencija o plastičnoj hirurgiji regiona Marmara;

 

2014-Kurs „Osnovi mikrohirurgije“;

 

2015-Nacionalni kongres Turske asocijacije za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju;

 

2015-Dani plastične hirurgije „Rekonstrukcija dojke“;

 

2016-Osnovni kurs obuke za asistenta plastičnog hirurga;

 

2017-Nacionalni kongres Turske asocijacije za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju;

 

2018-Simpozijum o hirurškom lečenju gojaznosti;

 

2018-Kurs konzervatorske rinoplastike;

 

2020-Sertifikat Evropskog odbora za plastičnu rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju (EBOPRAS);

 

2020-Sertifikat Turskog udruženja za plastičnu hirurgiju.

       Doc. dr Burak Sercan Erçin                   

Rekonstruktivna hirurgija

 • Rekonstrukcija grudi
 • Hirurgija ruke
 • Slobodne transplantacije tkiva
 • Intervencije na perifernim arterijama
 • Autologna transplantacija matičnih ćelija
 • Facijalna paraliza

Rođen u prelepom gradu Izmiru, Turska, 1986. godine, ponosan sam roditelj dvoje divne dece i odan supružnik. Moje akademsko putovanje počelo je u osnovnoj školi Ali Sir Nevai, nakon čega je usledilo srednje i srednjoškolsko obrazovanje u prestižnoj Anadolskoj srednjoj školi Izmir Cigli Milli Piiango. 2010. godine sam diplomirao na renomiranom Medicinskom fakultetu Univerziteta Ege.

Posle moje kompulzivne službe u Van Ercišu, položio sam ispit za specijalizaciju i započeo svoju specijalizaciju iz plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije na Univerzitetu Ege. Tokom svog boravka, imao sam priliku da radim sa dr. Deniz Daiıcıoglu na Univerzitetu Južne Floride i Opštoj bolnici Tampa u Sjedinjenim Državama da poboljšam svoje znanje i iskustvo u rekonstrukciji grudi i nosa. Pored toga, u poslednjoj godini boravka, sarađivao sam sa dr. Pedro Kavadas, svetski poznati rekonstruktivni mikrohirurg, u Valensiji, Španija. Godine 2017. završio sam specijalizaciju i služio sam svoju kompulzivnu službu u Državnoj bolnici Siirt.

Obrazovanje i stručnost

2004-2010: Dodiplomski – Medicinski fakultet Univerziteta Ege

2011-2017: Specijalizacija- Medicinski fakultet Univerziteta Ege

2013: Centar za rak Mofit na Univerzitetu Južne Floride u SAD – Posmatrač rekonstrukcije dojke 3 meseca

Iskustvo

2017-2019: Klinika za plastičnu hirurgiju Državne bolnice Siirt

2018: Jedinica za rekonstruktivnu hirurgiju Clinica Cavadas u Španiji – klinički saradnik za rekonstruktivnu mikrohirurgiju 4 meseca

 

Profesionalni Članstvo

Tursko udruženje za plastičnu hirurgiju

Tursko udruženje rekonstruktivne mikrohirurgije

Tursko udruženje za rascep usne i nepca

Međunarodno društvo za ortoplastičnu hirurgiju – odgovorno za Bliski istok

 

Kursevi i sertifikati

EBOPRAS – Evropski sertifikat o kompetenciji za plastičnu hirurgiju

Kurs hirurgije šake Rıdvan Ege

Sertifikat o osnovnoj obuci za mikrohirurgiju Udruženja rekonstruktivne mikrohirurgije

Sertifikat kursa maksilofacijalne fiksacije.

dr soykan barlas

Prof dr Soykan Barlas

Transplantacija bubrega

Dr Ilhami Soikan Barlas rođen je 1977. godine u Istanbulu. Završio je srednju školu Kadıkoi Anadolu i Medicinski fakultet Cerrahpasa. Dobio je titulu specijaliste opšte hirurgije nakon završene specijalizacije opšte hirurgije u bolnici za obuku i istraživanje Okmeidanı 2008. godine. Dva puta je išao u Škotsku u periodu 2006-2007 i stekao napredno obrazovanje iz laparoskopske medicine. Dobio je „Zahvalnicu“ Ministarstva zdravlja Republike Turske 2009. godine za doprinos osnivanju Centra za obuku i istraživanje bolnice Dr. Lutfi Kırdar za opekotine i njegove srodne radove. Nakon što je odslužio obaveznu službu u državnoj bolnici Kastamonu Inebolu u periodu 2009-2011, dao je ostavku na dužnost u državnim institucijama, vratio se u Istanbul i počeo da radi u privatnom sektoru. Od 2013. godine radi kao specijalista za transplantaciju bubrega i opštu hirurgiju u grupi bolnica Florence Nightingale. Od 2017. godine radi kao akademski doktor predavač na Medicinskom fakultetu Univerziteta nauke Demiroglu. Ima više od 20 članaka objavljenih u turskim i međunarodnim časopisima iz opšte hirurgije i transplantacije bubrega i više od 30 radova koji su prijavljeni na domaćim i međunarodnim kongresima. Takođe je bio urednik knjige i autor poglavlja o transplantaciji bubrega, a takođe je bio i autor poglavlja u raznim knjigama o hirurgiji. Dr Soikan Barlas je 2020. godine dobio zvanje „Vanredni profesor opšte hirurgije“. Trenutno radi u organizaciji Medical Park Group of Hospitals.

Prof dr Deniz Balci 

Transplantacija jetre

 • Transplantacije jetre kod odraslih
 • Pedijatrijska transplantacija jetre
 • Operacija jetre
 • Operacija žučnih kanala
 • Karcinomi gornjeg gastrointestinalnog trakta
 • Rak donjeg gastrointestinalnog trakta
 • laparoskopska hirurgija

Prof dr Deniz Balci je diplomirao na medicini i završio specijalizaciju iz opšte hirurgije na odeljenju hirurgije i transplantacije organa na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Ankari u Turskoj. Nakon njegove kliničke specijalizacije u bolnici Florence Nightingale, Jedinici za transplantaciju organa u Istanbulu, vratio se u Ankaru na Medicinski fakultet Univerziteta kao mlađi specijalista.

Bio je klinički istraživač na Odeljenju za transplantaciju Maio na Floridi, SAD i na Institutu za transplantaciju Recanati Miller na Mount Sinai School of Medicine u Njujorku praćena kliničkom stipendijom u medicinskom centru Asan, transplantaciji jetre i HPB-u Odeljenje hirurgije u Seulu, Južna Koreja. Postavljen je u zvanje vanrednog profesora hirurgije i kao sef tima za transplantacije jetre na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Ankari, Odeljenje za opštu hirurgiju i organe.

Transplantacija 2012. U zvanje profesora hirurgije postavljen je 2018. godine u istoj školi. Godine 2022. Se seli u Istanbul na Medicinski fakultet Univerziteta Bahčešehir kao šef odeljenja za hirurgiju I transplantaciju. Njegova glavna oblast interesovanja je napredna hepatobilijarna hirurgija pomoću povećanja parenhima tehnike posebno sa ALPPS procedurom, operacijama tumora Klatskin i naprednim tehnikama u životu. Donatorska transplantacija jetre kao što je brza procedura i heterotopična delimična transplantacija jetre za bebe I malu decu. On i njegov tim su razvili softver Livervision, namenski softver za 3D snimanje jetre I hirurško planiranje za složenu hirurgiju jetre i LDLT.

Trenutno je na Medicinskom fakultetu Univerziteta Bahcesehir kao šef Odeljenja za opštu hirurgiju i transplantaciju organa u Istanbulu. Radi u više međunarodnih društava; kao član izvršne vlasti savet i predsednik Naučnog komiteta Međunarodnog društva hirurga jetre, kao upravnik član komiteta Posebne interesne grupe za naprednu hepatobilijarnu hirurgiju pri Međunarodnom društvu zaTransplantacija jetre i član Izvršnog veća međunarodne grupe za transplantaciju jetre živih donora.

Prof. dr  Akın Akakın

Neurohirurgija

 • Duboka moždana stiulacija
 • Epiduralni stimulator
 • Vagus Nerv stimulator

Obrazovanje i stručnost

Medicinski fakultet Univerziteta Marmara – medicinsko obrazovanje

Univerzitet Marmara Medicinski fakultet Hirurgija mozga i nerava – Specijalizacija

Doktorski program neuroanatomije hirurgije mozga i nerava Univerziteta Florida – Studij u inostranstvu

 

Nagrade

 1. Tursko društvo za istraživanje mozga: “Nagrada za istraživanje mozga” “Ispitivanje razlika u angiogenetskom potencijalu AVM tkiva u modelu angiogeneze rožnjače pacova, samo u ljudskom AVM tkivu i ljudskom AVM tkivu tretiranom gama nožem”, 2006.
 2. Sintesov saradnik neurohirurgije UF Florida 2010
 3. Nagrada SSCD za prvih 15 radova 2010
 4. nagrada Akademije Euroazija Neurochirurgica, Mumbaj, Indija, 2011.
 5. nagrada FSM Hospital Academi Avard 2011

 

Studije iz oblasti medicine

Istraživanje o ADHD-u (poremećaj hiperaktivnosti deficita pažnje) i OCD (opsesivno-kompulzivni poremećaj)

1995-1997: Katedra za dečiju psihijatriju Medicinski fakultet, Istanbul-Turska Mentor: prof. dr. Iankı Iazgan, direktor Odeljenja za dečiju psihijatriju

Studije iz oblasti hirurgije mozga

Osnovna teorijska i praktična obuka iz radiohirurgije gama noža: 2002 +: lekar sa odeljenja za gama noževe Univerziteta Marmara, Istanbul, Turska Direktor: prof. Dr M. Necmettin Pamir

Osnovna teorijska i praktična obuka iz transkranijalne dopler ultrasonografije: 2002 +: Transkranijalna dopler jedinica i istraživački program o kliničkoj upotrebi TCD (Univerzitet Marmara)

Praktična obuka i studiranje u Laboratoriji za molekularnu neurohirurgiju

2002: Laboratorija za molekularnu neurohirurgiju (Univerzitet Marmara)

2011: Univerzitet Florida Department of Neurosurgeri Neuroanatomi Lab Fellovship (direktor: Albert L Rhoton Jr.)

 

Kursevi i studije iz oblasti hirurgije mozga

 1. Kursevi turskih neurohirurških društava: Cesme Turska, 2002. – Kušadasi Turska, 2003. – Kušadasi Turska, 2004.
 2. Tursko društvo za neurohirurgiju Sastanci grupe za obuku neuroonkološke hirurgije
 3. Hirurški pristupi prednjoj jami i orbiti, Univerzitet Marmara, novembar decembar 2002.
 4. „Cerebrovaskularne malformacije“ Univerzitet Marmara, hotel Marmara, novembar 2004.
 5. 2. međunarodni simpozijum o mikroneurohirurškoj anatomiji, Antalija, Turska, oktobar 2004.
 6. Tursko neurohirurško društvo Grupa pedijatrijske neurohirurgije „Kongenitalne malformacije kičmenog stuba hidrocefalija“ Kurs Bursa, Turska, oktobar 2004.
 7. Međunarodna radionica o neurohirurškoj endoskopiji, Istanbul, Turska, oktobar 2005
 8. Tursko neurohirurško društvo 17. Naučni kongres, Antalija/Turska, maj 2006
 9. 3. međunarodni simpozijum o mikroneurohirurškoj anatomiji, Antalija / Turska, novembar 2006.
 10. Udruženje hirurgije nervnog sistema 2. naučni kongres, Istanbul/Turska, novembar 2006.
 11. Međunarodna radionica o neurohirurškoj endoskopiji, Istanbul, Turska, oktobar 2006.
 12. Simpozijum Turske neurohirurške grupe za neuroonkološko hirurgiju (TUR-NOG), Istanbul/Turska, decembar 2006.
 13. 2. međunarodni simpozijum o kavernoznom sinusu – 20 godina kasnije, Ljubljana-Slovenija, septembar 2006.
 14. Tursko neurohirurško društvo, KSKSI. Naučni kongres, I. Kurs za obuku trenera, Antalija, Turska, april 2007.
 15. Kongres Svetske federacije, Nagoja, JAPAN 2009
 16. AANS kongres Sandiego, SAD, 2009
 17. CNS Meeting Orlando, SAD, 2009
 18. Albert Roton ml. Kursevi neuroanatomije i mikrohirurgije Florida, SAD, februar 2010. (fakultet)
 19. Albert Roton ml. Kursevi neuroanatomije i mikrohirurgije Florida, SAD, septembar 2010. (fakultet)
 20. Kursevi mikrohirurške anatomije Univerziteta Marmara Italija, 2010. (fakultet)
 21. Mıdas Course Microdrill Courses, Fork Vorth, 2010.
 22. Nacionalni kongres neuronauka 2010
 23. Rhoton Skullbase Courses Gainesville, Florida 2011 (fakultet)
 24. Albert Rhoton Jr., Otvaranje simpozijuma neuroanatomske laboratorije Univerziteta Marmara, 2010. (fakultet)
 25. Osama Al-Mefthi, Kadaverični kursevi laboratorije za neuroanatomiju Univerziteta Marmara, 2011. (fakultet)
 26. Udruženje hirurga nervnog sistema 2011 Češme, Izmir
 27. Međunarodna radionica o neurohirurškoj endoskopiji 6-7. oktobra 2005., bolnica Acıbadem
 28. Međunarodna radionica o neurohirurškoj endoskopiji 2-3. novembar 2006. Acıbadem Hospital
 29. 3. međunarodni simpozijum o mikroneurohirurškoj anatomiji 5-8. novembar 2006, Antalija Turska
 30. Rezidentni kurs o bazi lobanje na Floridi 27. februar-1. mart 2009. Univerzitet Floride, Gainesville, Florida
 31. Mikrohirurški pristupi mozgu, komorama i bazi lobanje 11-15. maja 2009. Institut za mozak MekKnajt Univerziteta Floride Gejnsvil, Florida, SAD
 32. Institut za neurološke nauke Univerziteta Marmara „Tečaj hirurgije leševa na bazi lobanje“ VFNS (Svetska federacija neurohirurških društava) 17-18. jun 2011, Istanbul
 33. Mikrohirurški pristupi mozgu, komorama i bazi lobanje 6-10. jun 2011. Univerzitet Floride

Doc. dr Sait Öztürk

Neurohirurgija

 • Operacija epilepsije
 • Operacija stimulacije mozga
 • Tumori mozga
 • Lumbalne i vratne kile
 • Tumori kod dece

A DOC. DR SAIT OZTURK – NEUROHIRURG
• Medical Park, Bahcelievler
Roden je 1982. godine. Zapoceo je medicinsko obrazovanje na Medicinskom fakultetu Univerziteta Marmara u Istanbul (engleski) 2000. godine i diplomirao 2007. godine. Iste godine, u okviru projekta TUBITAK Supporting young Scientists Project a Harvard Medical School u Siedinjenim Drzavama Pod nadzorom Prof. dr Rona L. Altermana, Doc. dr Sait Ozturk radio je u oblastima hirurskog lecenja poremecaja pokreta (neurohirurgija), funkcionalnih neurohirurskih intervencija i hirurgije epilepsije.
2015. godine vratio se u svoju zemlju i poceo da radi kao specialista na Odeljenju za neurohirurgiju Medicinskog fakulteta Univerziteta Firat. Ucestvovao je na pismenim i usmenim ispitima znanja (board) koje su odrzavali Evropsko udruzenje neurohirurgije (EANS) Tursko 1 neurohirursko drustvo i na ovim ispitima je bio uspesan.
Dobio je zvanje docenta 2016. godine i vanrednog profesora
2020. godine. Ucestvovao je u 86 medunarodnih i domacih naucnih studija, 5 razlicitin naucnih nagrada, 3 redakcije knjiga, 9 razlicitin poglavlja u knjigama i bio je pozvani predavac na mnogim naucnim skupovima. Jos uvek je clan odbora Turskog neurohirurskog drustva za obrazovanje i obuku grupe za stereotakticku, funkcionalnu hirurgiju, bol i epilepsiju.

Doc. dr Adnan Kaya

Interventni kardiolog

 

 • Dijagnoza bolesti perifernih arterija
 • Bolesti srčanih zalistaka
 • Dijagnoza hipertenzije
 • Aplikacije pejsmejkera
 • Aplikacije stenta

Obrazovanje i stručnost

2020 – 2021 – Memorijalna bolnica Bahčelievler-CHIP (Složena inicijativa visokog rizika) stipendija (klinika prof. dr Omera Goktekina)

2016 – 2020 – Bolnica Medicinskog fakulteta Univerziteta Duzce-Dr. Predavač referent i doc. dr. (2020)

2010 – 2014 – Bolnica za kardiovaskularnu i torakalnu hirurgiju Dr. Siiami Ersek (specijalista kardiologije)

2002 – 2009 – Medicinski fakultet Univerziteta Hacettepe (doktor medicine)

 

Iskustvo

2020-2021: Memorijal Bahcelievler bolnica-kompleks koronarne intervencije i kardiologije hronične totalne okluzije

2016-2020: Bolnica Medicinskog fakulteta Univerziteta Duzce – specijalista kardiologije

2014-2016: Državna bolnica Suruc – specijalista kardiologije

2010-2014: Dr Siiami Ersek Bolnica za kardiovaskularnu i torakalnu hirurgiju (specijalizacija za kardiologiju) – Kardiološki asistent

 

Nagrade

Stipendija Evropskog kardiološkog društva (FESC)

Stipendija udruženja koronarne angiografije i intervencije (FSCAI)